Slovenský jazyk English language

Hydrogeologický prieskum, geotermálne a minerálne vody

HYDROFEN s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody.

Ďalšou ťažiskovou činnosťou je mimoškolská vzdelávacia činnosť v oblasti tvorby metodík a doškoľovania v problematike určovania využiteľných množstiev podzemných vôd a geotermálnej energie.

Okrem týchto činností ponúkame aj:

  • výskumné a vývojové práce v odbore hydrogeológia a geotermálna energia,
  • sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb a obchodu pri vykonávaní geologických prác,
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v odbore hydrogeológia a geotermálna energia,
  • organizovanie odborných hydrogeologických a geotermálnych exkurzií pre domácich aj zahraničných záujemcov, odborných seminárov, konferencií a kongresov.

Obchodná spoločnosť HYDROFEN s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.10.2010 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jej konateľ, doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.

Spoločnosť je vedená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v oddiele Sro vo vložke č. 68460/B. Vznikla k 4.11.2010. Spoločnosť je platcom DPH.

O nás

HYDROFEN s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody. Hlavnou devízou spoločnosti sú dlhoročné praktické skúsenosti jej konateľa, … viac …

Kontakt

HYDROFEN s.r.o.
Jasovská 7
851 07 Bratislava

telefón: +421 911 977 497
e-mail: hydrofen@hydrofen.sk
www: www.hydrofen.sk viac …

© 2008 - 2023 HYDROFEN s.r.o. Všetky práva vyhradené! TOPlist