Slovenský jazyk English language

Hydrodynamické skúšky a ich vyhodnocovanie

Hydrodynamické skúšky a ich vyhodnocovanie 1 Hydrodynamické skúšky a ich vyhodnocovanie 2
Hydrodynamické skúšky a ich vyhodnocovanie 3 Hydrodynamické skúšky a ich vyhodnocovanie 4
Hydrodynamické skúšky a ich vyhodnocovanie 5 Hydrodynamické skúšky a ich vyhodnocovanie 6

Geotermálne a minerálne vody sa od obyčajných podzemných vôd odlišujú zvýšenou teplotou, vyšším obsahom plynov a rozpustených látok.

Spoločnosť HYDROFEN s.r.o. navrhuje spôsob odskúšania jestvujúcich i novo realizovaných vrtov v kolektoroch geotermálnych a minerálnych vôd s ohľadom na ich špecifiká a účel využitia. Zabezpečuje realizáciu hydrodynamických skúšok a vykonáva ich vyhodnotenie v zmysle najnovších poznatkov a metód.

Dobre naplánované hydrodynamické skúšky poskytujú údaje pre vyhodnotenie základných produkčných charakteristík hydrogeologických vrtov a ich najbližšieho okolia ako súčasti nádrže geotermálnej a minerálnej vody.

Súčasťou vyhodnocovania hydrodynamických skúšok je hodnotenie tlakových pomerov vo vrte, obsah a zloženie plynov, tlak nasýtenia a bod evázie plynov, gaslift, termolift, merná hmotnosť geotermálnych vôd, okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu, gradient hydrostatického tlaku a piezometrická výška.

Vyhodnocujeme priebeh hydrodynamických skúšok na vrtoch a prejav okrajových podmienok metódami neustáleného prúdenia. Výsledkom je určenie hydraulických parametrov, ktoré sú jedným zo základných podkladov na výpočet využiteľných množstiev geotermálnych a minerálnych vôd.

O nás

HYDROFEN s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody. Hlavnou devízou spoločnosti sú dlhoročné praktické skúsenosti jej konateľa, … viac …

Kontakt

HYDROFEN s.r.o.
Jasovská 7
851 07 Bratislava

telefón: +421 911 977 497
e-mail: hydrofen@hydrofen.sk
www: www.hydrofen.sk viac …

© 2008 - 2023 HYDROFEN s.r.o. Všetky práva vyhradené! TOPlist