Slovenský jazyk English language

Odborný geologický dohľad a riadenie geologických prác

HYDROFEN s.r.o. vykonáva odborný geologický dohľad pri realizácii geologických prác ako súčasti hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Náplňou týchto prác je najmä:

  • dozor pri plnení úloh stanovených projektom geologických prác,
  • sled a riadenie geologických prác za účelom efektívneho dosiahnutia projektovaného cieľa,
  • operatívne riešenie problémov pri vykonávaní technických prác, zabudovaní a vystrojení vrtov, ich odskúšaní, vykonávaní hydrodynamických skúšok a vzorkovaní geotermálnych a minerálnych vôd,
  • vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch realizovaných geologických prác,
  • predloženie návrhu na schválenie využiteľných množstiev geotermálnych a minerálnych vôd príslušnému schvaľujúcemu orgánu.

O nás

HYDROFEN s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody. Hlavnou devízou spoločnosti sú dlhoročné praktické skúsenosti jej konateľa, … viac …

Kontakt

HYDROFEN s.r.o.
Jasovská 7
851 07 Bratislava

telefón: +421 911 977 497
e-mail: hydrofen@hydrofen.sk
www: www.hydrofen.sk viac …

© 2008 - 2023 HYDROFEN s.r.o. Všetky práva vyhradené! TOPlist