Slovenský jazyk English language

Prieskumné územie

V zmysle geologického zákona (569/2007 Z. z.) hydrogeologický prieskum geotermálnych a minerálnych vôd, ako aj prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie, patrí medzi vybrané geologické práce, ktoré je možné vykonávať len na prieskumnom území. HYDROFEN s.r.o. vypracuje dokumentáciu potrebnú pre žiadosť o pridelenie prieskumného územia vrátane:

  • vypracovania zámeru geologických prác,
  • mapových podkladov potrebných na určenie prieskumného územia,
  • rozpočtu geologickej úlohy,
  • oznámenie zámeru príslušným orgánom a organizáciám,
  • návrhu na určenie prieskumného územia.

O nás

HYDROFEN s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody. Hlavnou devízou spoločnosti sú dlhoročné praktické skúsenosti jej konateľa, … viac …

Kontakt

HYDROFEN s.r.o.
Jasovská 7
851 07 Bratislava

telefón: +421 911 977 497
e-mail: hydrofen@hydrofen.sk
www: www.hydrofen.sk viac …

© 2008 - 2023 HYDROFEN s.r.o. Všetky práva vyhradené! TOPlist