Slovenský jazyk English language

Projekt geologických prác

Projekt geologických prác 1

Projekt geologických prác 2

Geologický zákon (569/2007 Z. z.) určuje povinnosť vypracovania projektu geologických prác, ak celková cena geologickej úlohy presiahne 995,82 eura, alebo pri jej riešení sa použijú geologické diela do hĺbky väčšej ako 10 m. Na splnenie tejto povinnosti spoločnosť HYDROFEN s.r.o. vypracuje projekt geologických prác pre úlohy hydrogeologického prieskumu geotermálnych a minerálnych vôd, v ktorom bude hlavne:

  • Spôsob riešenia geologickej úlohy
  • Vymedzenie geologických prác, etapa hydrogeologického prieskumu
  • Cieľ geologickej úlohy
  • Poznatky o súčasnom stave preskúmanosti územia
  • Postup riešenia a jeho odôvodnenie
  • Špecifikácia, počet a rozsah geologických prác vrátane technologických prác a skúšok s časovou nadväznosťou na ich realizáciu
  • Kvalitatívne požiadavky na vykonávanie geologických prác
  • Rozpočet geologickej úlohy
  • Spracovanie údajov o množstvách geotermálnych a minerálnych vôd v záujmovom území a údaje o súčasných odberoch

O nás

HYDROFEN s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody. Hlavnou devízou spoločnosti sú dlhoročné praktické skúsenosti jej konateľa, … viac …

Kontakt

HYDROFEN s.r.o.
Jasovská 7
851 07 Bratislava

telefón: +421 911 977 497
e-mail: hydrofen@hydrofen.sk
www: www.hydrofen.sk viac …

© 2008 - 2023 HYDROFEN s.r.o. Všetky práva vyhradené! TOPlist