Slovenský jazyk English language

Určenie využiteľných množstiev geotermálnej alebo minerálnej vody a geotermálnej energie

Určenie využiteľných množstiev geotermálnej alebo minerálnej vody a geotermálnej energie 1

Určenie využiteľných množstiev geotermálnej alebo minerálnej vody a geotermálnej energie 2 Určenie využiteľných množstiev geotermálnej alebo minerálnej vody a geotermálnej energie 3

Podkladom na povolenie odberu geotermálnych vôd (Vodný zákon č. 364/2004 Z. z.) a minerálnych vôd (Zákon č. 538/2005 o prírodných liečivých a minerálnych vodách...) je rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, ktoré v zmysle geologického zákona (569/2007 Z. z.) vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

HYDROFEN s.r.o. na základe realizovaných geologických prác určí využiteľné množstvá geotermálnej alebo minerálnej vody a množstvá geotermálnej energie v príslušnej kategórii podľa platných predpisov a vypracuje návrh na schválenie množstiev geotermálnych alebo minerálnych vôd.

Výsledkom je vyhodnotenie geologickej úlohy formou záverečnej správy, ktorá obsahuje hlavne:

  • Zhodnotenie realizovaných geologických prác a dosiahnuté výsledky v porovnaní s projektom
  • Určenie množstiev geotermálnych alebo minerálnych vôd
  • Vyhodnotenie kvality geotermálnych alebo minerálnych vôd
  • Kategorizácia a využiteľnosť množstiev geotermálnych alebo minerálnych vôd
  • Návrh na schválenie množstiev geotermálnych alebo minerálnych vôd

 Určenie využiteľných množstiev - graf 1       Určenie využiteľných množstiev - graf 2      Určenie využiteľných množstiev - graf 3      Určenie využiteľných množstiev - graf 4      Určenie využiteľných množstiev - graf 5      Určenie využiteľných množstiev - graf 6      Určenie využiteľných množstiev - graf 7      Určenie využiteľných množstiev - graf 8      Určenie využiteľných množstiev - graf 9

O nás

HYDROFEN s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody. Hlavnou devízou spoločnosti sú dlhoročné praktické skúsenosti jej konateľa, … viac …

Kontakt

HYDROFEN s.r.o.
Jasovská 7
851 07 Bratislava

telefón: +421 911 977 497
e-mail: hydrofen@hydrofen.sk
www: www.hydrofen.sk viac …

© 2008 - 2023 HYDROFEN s.r.o. Všetky práva vyhradené! TOPlist